torsdag, februari 12, 2009

att välja glädje del 2


 • Varje tanke jag tänker skapar antingen en känsla av harmoni, balans, glädje - dvs lycka - hos mig själv eller störning, olust, irritation - dvs olycka.

 • Kan lycka vara ett val?

 • Mina möjligheter att känna frid, glädje och lycka är ett val som jag kan påverka.

 • Det är mina tankar om det som händer mig som bestämmer mina känslor.
  Ändrar jag tanke ändras min känsla.

 • Jag är den som skapar mina tankar.

 • Att välja lycka är inte att förneka besvärliga känlor.
  Det är att välja att inte stanna kvar där.
 • Det är mina tankar, föreställningar och trossatser som avgör vilka spontana reaktioner och känslor jag får inför olika händelser.
 • Jag kan välja att ändra tankar och trossatser som skadar mig.
  Jag kan välja tankar och trossatser som ger mig ett lyckligare liv.
  Jag kan skaffa mig nya förebilder.
 • I ögonblick efter ögonblick, sekund för sekund för jag valet mellan att vara offer eller skapare av min egen verklighet.
 • VEM VILL JAG VARA?
 • Jag kan inte förhindra alla olyckor i mitt liv.
  Vad jag kan påverka är hur jag upplever olyckorna.
 • Ingen kan såra mig utan mitt medgivande.
 • Den som avgör hur jag mår tycks vara någon som beter sig på ett visst sätt.

  Den som avgör hur jag mår tycks vara t ex
  ... den som kommer för sent till ett avtalat möte.

  Jag är inte störd av de skäl jag tror
  (T ex för att den andra kommer för sent.)

  Jag är enbart störd på grund av hur jag väljer att tolka den här händelsen på ett annat sätt om jag vill.

  Jag kan välja att se på den här händelsen på ett annat sätt om jag vill.

  Blir jag irriterad, störd och olycklig t ex för att
  .....någon kommer för sent till ett avtalat möte
  har jag valt att se mig som offer.

  Jag kan istället pröva den här tanken:
  När någon gör så väljer jag att bli irriterad.
  Jag kan välja att reagera annorlunda.

 • Ingen annan människa kan göra mig irriterad.
  Hemligeheten är att det är jag själv som väljer att göra mig irriterad.

  Mycket flum-flum kan tyckas, men en hel del tänkvärt.
  För mig går det bättre att ta in det jag läser om jag skriver ned det, så därför hamnar det här...

Inga kommentarer: