torsdag, februari 12, 2009

att välja glädje del 3

Pröva under en veckas tid att dagligen, i varje situation där du känner dig irriterad, arg eller ledsen, tyst inom dig säga:


- När han/hon görs så väljer jag att bli irriterad.
- När han/hon gör så så väljer jag att bli arg... ledsen... olycklig...

 • Det jag kan förändra är hur jag uppfattar mig själv.
  Det jag kan förändra är hur jag uppfattar andra människor.
  Människor förändras när jag ändrar uppfattning om dem.
  Världen förändras när ändrar uppfattning om den.
 • En människa som är rädd vill ha hjälp.
 • Bakom varje mask jag ser finns ett rop på hjälp.
  Ju större mask - desto större är ropet på hjälp.
  Bakom varje mask jag ser finns sanningen om den som bär den.
 • Påminn dig i möten med andra människor om att:
  Alla masker är till för att dölja olika rädslor.
  De är böner och vädjanden om hjälp.
 • Ser du sanningen blir du inte sårad.
 • Jag kan välja att se en attack som ett uttryck för att den andra är ur balans - har ett problem.
  Jag kan välja att se en attack som en vädjan om hjälp.
  Ser jag en attack som ett uttryck för att den andra har ett problem känner jag mig inte attackerad längre.
  Jag är fri att ändra mina tolkningar.

Inga kommentarer: